Tone of voice - en liten guide

Tone of voice - en liten guide

Finn stemmen og uttrykksformen til ditt brand når du skal kommunisere muntlig og skriftlig. 

Tone of voice er det man kaller stemmen til bedriften, den skal kommunisere personligheten, innad såvel som utad. 

Content Marketing Institute stiller et interessant spørsmål:

Kan kunden kjenne igjen brandet ditt bare gjennom kommunikasjonen - uten å se logoen din?


Det vil si er du konsekvent i måten å kommunisere på? For det å ha en definert og tydelig stemme er en del av posisjoneringen din i markedet.

Er du gjenkjennelig blir du oftere tatt for å være en pålitelig kilde, fordi du er konsekvent med hvem du er og begir deg ut for å være. Det blir enklere å forholde seg til deg og vite hva du står for.    

Uansett hvor eller hvordan du kommuniserer med kundene dine; på nett, sosiale medier, ansikt til ansikt eller over telefon, så burde du ha bedriftens tone of voice i bakhodet.

Hvordan finne din stemme, tone of voice. 
Stemmen er overordnet og det som gjør brandet unikt, og som kjennetegner og skal reflektere hvem bedriften er. Det kan være en kombinasjon av bedriftens verdisett og det som skiller bedriften ut fra mengden. Stemmen må være med i kommunikasjonen uansett til hvem eller hvor den deles.

Tips til å finne din stemme:

 • Hva er verdiene til bedriften? Lag et par stikkord som oppsummerer.

 • Gå gjennom innholdet du deler internt og eksternt. Hva går igjen? Hva er unikt? Del opp innholdet med noen få stikkord.

 • Definer og utbroder disse stikkordene fra verdigrunnlaget og innholdet videre - hvordan kommuniserer man for eksempel å være engasjert? Vis med eksempler på riktig og uheldig formuleringer for hvert stikkord, som skal guide alle som lager innhold.

 • Personifiser brandet. Hvilken person i gata er brandet ditt? Sammenlign med konkurrenter.

 • Gjør dette håndgripelig for alle som jobber med innhold, lag en guide, et visuelt tankekart eller lignende.

 • Se for eksempel på Nielsen Norman Group som definerer tone of voice ut i fra fire skalaer:

 1. Humor - Seriøs

 2. Formell - Uformell

 3. Engasjert/emosjonell - Faktaorientert

 4. Respektfull - Løssluppen - på grensen til respektløs

Stilen
Stilen er underordnet stemmen. Stilen går ned på detaljnivå og er måten du skriver og ordlegger deg på, en ingrediens for å tolke hvem dere er.

Her kommer diksjonen inn. Hvilke ord du velger for å beskrive noe kan si alt om hvem dere er.

La oss ta et lite eksempel:

 1. Ta kontakt om du behøver hjelp. (Konsis, til poenget, formell).

 2. Vi hjelper deg gjerne om du lurer på noe. (Vennlig og oppfordrende).

 3. Slå på tråden da vel! :) (Uformell, vennlig og oppfordrende).

Måten å ordlegge seg på reflekterer hvor formell/uformell, hjertelig, personlig, nær/distansert, morsom eller profesjonell du (ønsker å) fremstå(r).

Lag en guide på dette som alle som lager innhold har tilgjengelig. Da blir det enklere å følge en rød tråd. 

Tonen
Hvem skriver du til? Se for deg personen du ønsker å treffe med kommunikasjonen din. Tonen skal tilpasses til målgruppen du sikter mot, og kan endres for hvem du skriver til, men skal allikevel følge stemmens overordnede kjennetegn. 

Forskjellen på tonen og stemme, er at tonen kan tilpasses til ulike formål og målgrupper, mens stemmen følger de samme retningslinjene uansett.

Tips for å definere tonen:

 • Gjør deg litt kjent med målgruppen du skriver til

 • Ha noen retningslinjer for bruk av stemmen og tonen - du skal fortsatt ha med deg stemmen i kommunikasjonen, men du kan ha flere nivåer å snakke på.

Husk det visuelle!  
Bildebruk og grafiske fremstillinger sier så mye om hvem dere er, ha en rød tråd også i det visuelle.

Husk at til og med Call to action-knappen nederst på siden er en del av kommunikasjonen.

Unngå!
Unngå klisjeer, negativ-ladete ord, vagheter - ord som kan bety noe annet, og såkalt stammespråk - hvor bare de som jobber med feltet forstår hva som kommuniseres.
 

 

 


 

 

 

 

 

 

Evergreen content

Evergreen content

Sommertilbud - 20 % rabatt ut juni

Sommertilbud - 20 % rabatt ut juni