Artikler er med på å øke synligheten din. Både på web og på print. Artiklene kan handle om relevante temaer som din bedrift ønsker økt synlighet rundt.

Blogger skal oppdateres jevnlig. Det kan være blogging for å inspirere, lære bort, eller posisjonere seg som tankeleder. 

Nyhetsbrev sendes på epost til de som er interesserte i å motta informasjon fra deg. Det kan være påminnelser om arrangementer, nyheter om driften og informasjon av alle slag.